جزئیات دستگیری کلاهبردار ۱۲ هزار میلیارد تومانی

جزئیات دستگیری کلاهبردار ۱۲ هزار میلیارد تومانی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰دریافت ۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کلاهبردار میلیارد جزئیات

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰