تجربیات دوران دفاع مقدس سرلوحه مدیریت بحران در کشور است

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

شهردار تهران گفت: مدیریت بحران در کشور متاثر از تجربیات دوران دفاع مقدس است

منابع خبر