دعای روز بیست‌وهشتم ماه مبارک رمضان

فردا - ۳ مرداد ۱۳۹۳

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏**

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین

خدایا سرشار کن بهره‌ام را در این ماه از انجام مستحبات و نوافل و گرامیم دار به یاد داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام را بسویت از میان سایر وسایل ای که سرگرمش نکند سماجت سماجت کنندگان

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز