سرمایه ملی را پول توجیبی کرده‌اند

دبیر کل خانه کارگر: سرمایه ملی پول توجیبی آقایان شده است
جنبش راه سبز
آفتاب - ۵ بهمن ۱۳۹۱

دبیرکل خانه کارگر گفت: امروز اندیشه‌ورزی در عرصه سیاست دارد زیر سوال می‌رود. به ناطق نوری، عسگراولادی، هاشمی رفسنجانی و همه اندیشه ورزان دارد حمله می‌شود در حالی که در جامعه اسلامی هر کسی باید سلیقه‌اش را با احترام اعلام کند.

منابع خبر