اقامه نماز عید سعید فطر در دروازه نجف

اقامه نماز عید سعید فطر در قزوین
تابناک
خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
منابع خبر