زوج همجنسگرا به خاطر نبوسیدن یکدیگر در اتوبوس لندن از گروه مردان کتک خوردند

زوج همجنسگرا به خاطر نبوسیدن یکدیگر در اتوبوس لندن از گروه مردان کتک خوردند
پیک ایران
فوتبالی‌ترین - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ملانی گیمونات (راست) و کریس، دوست دختر او، برای مداوا به بیمارستان برده شدند

چند مرد در اتوبوس شبانه لندن یک زوج همجنسگرای زن را مورد آزار قرار داده و پس از آن که آن دو حاضر نشدند یکدیگر را به خواست این مردان ببوسند، گروه مردان به آنان حمله کرده و کتکشان زدند.

به گزارش بی بی سی، دو زن جوان در اولین ساعات پس از نیمه شب سوار بر اتوبوس شهری به محله مشهور کمدن در لندن می‌رفتند که گروه مردان آزار آنان را آغاز کردند.

پس از آن که مردها فهمیدند این دو، یک زوج همجنسگرا هستند، شروع به شکلک در آوردن با مضامین جنسی کردند و به این دو زن گفتند که باید یکدیگر را ببوسند. اما دو زن جوان حاضر به چنین کاری نشدند و پس از آن مورد حمله مردان قرار گرفتند.

تصویر منتشرشده از این زوج آنها را با صورت خون‌آلود نشان می‌دهد.

این حمله با محکومیت گسترده روبرو شده و فعالان مدنی می‌گویند چنین اتفاقی نشان می‌دهد که هنوز باید برای پذیرش همجنسگرایان در جامعه و حقوق برابر آنها مبارزه کرد.

پلیس لندن تحقیقات درباره حمله به زوج همجنسگرا را آغاز کرده است.

ملانی گیمونات در فیسبوکش حمله گروه مردان به خودش و دوست دخترش را شرح داده و نوشته است: "برای اینکه اوضاع را آرام کنم چیزهایی به شوخی گفتم. فکر کردم این طوری آنها بی خیال می‌شوند. کریس هم خودش را به مریضی زد. اما آنها باز اذیتمان کردند و شروع کردند سکه به سویمان انداختن و سر کیف آمدند."

"بعد می‌بینم کریس وسط اتوبوس با آنها گلاویز شده.

"اما آنها باز اذیتمان کردند و شروع کردند سکه به سویمان انداختن و سر کیف آمدند.""بعد می‌بینم کریس وسط اتوبوس با آنها گلاویز شده"بی اختیار به سمتشان رفتم و دیدم صورتش خونین است و سه نفر از مردها کتکش می‌زدند."

"پس از آن هم خودم مشت خوردم. سرم گیج رفت و افتادم. یادم نمی‌آید که از هوش رفتم یا نه. ناگهان اتوبوس ترمز کرد و پلیس آمده بود. خون از من سرازیر بود."

هر دو زنی که مورد حمله قرار گرفتند برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

صادق خان، شهردار لندن، این حمله را شرم‌آور و زن ستیزانه خوانده است.

او گفته جرایم از سر تعصب و نفرت علیه دگرباشان در لندن تحمل نخواهد شد.

.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸