علی عبدالله صالح به آمریکا رفت: مردم یمن مرا ببخشند

عبدالله صالح از مردم عذرخواهی کرد و از یمن رفت
رادیو فردا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲ بهمن ۱۳۹۰

علی عبدالله صالح رییس جمهور یمن پس از ایراد یک سخنرانی که در آن از مردم خواست بابت اشتباه های دوران ۳۳ ساله حکومتش او را ببخشند، این کشور را ترک کرده است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از رسانه های درون مرزی، مقام های یمن می‌گویند صالح پس از ترک این کشور به عمان رفته است.

علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن روز یکشنبه از عزیمت خود به آمریکا برای معالجه خبر داد و از هموطنانش خواست او را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده است، ببخشند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، صالح در سخنرانی خداحافظی خود که خبرگزاری رسمی یمن (صبا) آن را منتشر کرد، اعلام کرد :« من برای معالجه به آمریکا می روم و به عنوان رئیس کنگره عمومی مردم (حزب صالح) بر می گردم».

وی در این سخنرانی از مردم کشورش خواسته است او را به خاطر اشتباهاتی که احتمالا در سی و سه سال گذشته مرتکب شده است، ببخشند.

انتخاب، فرارو، مهر

منابع خبر
علی عبدالله صالح به آمریکا رفت: مردم یمن مرا ببخشند خبرنامه ملی ایرانیان - ۲ بهمن ۱۳۹۰
علی عبدالله صالح هم رفت تابناک - ۲ بهمن ۱۳۹۰
علی عبداله صالح از یمن رفت اخبار روز - ۲ بهمن ۱۳۹۰
عبدالله صالح از یمن رفت جهان نیوز - ۲ بهمن ۱۳۹۰
عبدالله صالح از یمن رفت فردا - ۲ بهمن ۱۳۹۰
عبدالله صالح از یمن رفت آفتاب - ۲ بهمن ۱۳۹۰