رئیس هیات فوتبال استان:فوتبال یزد پیوست فرهنگی می خواهد