زمان برگزاری گروه های آزمایشی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد

زمان برگزاری گروه های آزمایشی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ تیر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری، نحوه دریافت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

آزمون اختصاصی هر یک از گروه های آزمایشی در تاریخ های اعلام شده به شرح ذیل در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم انسانی: صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی هنر: بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم تجربی: صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی زبان های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت های شرکت در آزمون همه داوطلبان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ تا روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در سامانه آزمون سراسری (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال خواهد شد.

داوطلبان باید با ورود به کاربری خود از طریق درج کدملی/ شماره فراگیر و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده اند (گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی) دارای ۲ یا ۳ کارت هستند.

داوطلبان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه به واحدهای رفع نقص کارت اعلام شده در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

یادآوری مهم: با توجه به اینکه روش ورود به سامانه آزمون سراسری و کاربری داوطلبان از طریق وارد کردن کدملی/ شماره فراگیر و رمز عبور و سپس دریافت کدتایید ارسالی توسط سامانه به شماره تلفن همراه اعلام شده در زمان ثبت نام است، ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ثبت نام در دسترس باشد.

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان انتخابی آنان که در تقاضانامه ثبت نام، مشخص کرده اند به شرح جدول شماره ۱ و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ و ۳ این اطلاعیه است.

تذکر مهم: در این آزمون تغییر گروه آزمایشی، ثبت نام جدید و تغییر حوزه امتحانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. لذا از مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت برای این موارد جداً خودداری شود.

درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

۱. با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای داوطلبان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۲ و ۱۳ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنند.

۲.

"لذا از مراجعه به واحدهای رفع نقص کارت برای این موارد جداً خودداری شود.درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:۱"با توجه به اینکه تمامی داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند چنانچه نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای ۶ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ شامل شامل سال اخذ و نوع دیپلم، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی مغایرتی مشاهده شد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

۳. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۵ شامل محل تولد، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی، وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده شد لازم است در زمان مشاهده کارت در سامانه آزمون سراسری، نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

۴. چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهای الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض هستید ضروری است برای بررسی موضوع در روز سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ (صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸) به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

الف: مغایرت در بندهای ۲ و ۸ (جنسیت و معلولیت)

ب: چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ج: چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و ... است باید در روز اعلام شده شخصاً با همراه داشتن ۳ قطعه عکس (۳×۴ در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

در صورتی که در این خصوص کارت داوطلب دارای اشکال است و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام نکند مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار خواهد شد.

د: برای آن دسته از داوطلبانی که یکی از بندهای مربوط به معلولیت را در تقاضانامه ثبت نام علامتگذاری کرده و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تایید قرار گرفته، در مقابل عنوان معلولیت در کارت شرکت در آزمون نوع معلولیت و شدت آن درج شده است.

چنانچه داوطلبی یکی از بندهای مذکور را علامتگذاری کرده لیکن معلولیت ایشان مورد تایید قرار نگرفته است و بند معلولیت وی حذف شده، لازم است در روز اعلام شده، با همراه داشتن گواهی معلولیت که از سازمان بهزیستی محل سکونت خود دریافت کرده، مراتب را سریعاً به واحد رفع نقص اطلاع دهد تا قبل از برگزاری آزمون وضعیت وی مشخص شود.

۵.

چنانچه سهمیه درخواستی داوطلب غیر از سهمیه مناطق است و در بند ۱۷ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج شده، لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان، در زمان مشاهده کارت در سامانه آزمون سراسری، نسبت به اصلاح سهمیه اقدام کنند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعد از برگزاری آزمون سهمیه برای آنها اعمال شود.

در غیراینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست. ضمناً تأکید می شود داوطلبانی که سهمیه آنان مورد تایید قرار نگرفته است برای اطمینان بیشتر و بررسی وضعیت عدم تایید سهمیه خود (بعد از ویرایش) موضوع را از ارگانهای ذیربط نیز پیگیری کنند.

۶. داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور، می توانند در زمان اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲) نسبت به اعلام علاقمندی و سپس انتخاب کدرشته محل های این دانشگاهها اقدام کنند.

۷. داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقمندی به رشته های پذیرش با آزمون مندرج در جدول زیر به منظور شرکت در آزمون عملی، باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول زیر (موارد ۲ تا ۱۴) از یکشنبه ۱۱ تیر تا شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سامانه آزمون سراسری اقدام کنند.

داوطلبانی که به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر برای شرکت در آزمون عملی اقدام می کنند باید مبلغ ۴ میلیون و ۵۰ هزار ریال (۴۰۵ هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه به سامانه آزمون سراسری اقدام کنند.

داوطلبانی که علاقمند به شرکت در آزمون عملی دو مجموعه از مجموعه های گروه آزمایشی هنر هستند، باید نسبت به پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۸۱۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی اقدام کنند. عدم پرداخت هزینه آزمون عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود.

تاکید می شود داوطلبان بعد از خرید کارت اعتباری باید نسبت به اعلام علاقمندی در سامانه این آزمون نیز اقدام کنند.

در ضمن متقاضیان رشته های (نوازندگی موسیقی ایرانی) و (نوازندگی موسیقی جهانی) باید از سازهای اشاره شده در جدول زیر فقط یک ساز را انتخاب کنند.

"با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای داوطلبان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد"لازم است برای اطلاع از جزئیات برگزاری آزمون عملی، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری آزمون رشته های مندرج در جدول زیر به اطلاعیه ای که در روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش اعلام می شود، مراجعه کنند.

نکته مهم: داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقمندی به یک رشته یا رشته ها اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، حاضر باشند.

۸. داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در صورت علاقمندی به رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی باید نسبت به انتخاب مورد مربوط از روز یکشنبه ۱۱ تیر تا شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سامانه آزمون سراسری و با پرداخت هزینه آزمون عملی به مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۱۹۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکۀ شتاب اقدام کنند.

آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی از تاریخ ۲۸ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. لازم است برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه ای که در روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد، مراجعه کنند.

نکته مهم: داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازەه زمانی اعلام شده و اعلام علاقمندی به این رشته اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی که در صبح روزهای چهارشنبه ۱۴ تیر و پنجشنبه ۱۵ تیر برگزار می شود، حاضر باشند.

رشته های با آزمون شرایط خاص دارای آزمون عملی سراسری سال ۱۴۰۲

ردیف عنوان رشته ها ۱ علوم ورزشی - آموزش تربیت بدنی ۲ نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس ، گرافیک و آموزش هنر ۳ طراحی صنعتی ۴ ادبیات نمایشی ۵ مجسمه سازی ۶ نوازندگی موسیقی ایرانی: شامل سازهای (۱- تار ۲- سه تار ۳- عود ۴- نی ۵- قانون ۶- قیچک ۷- سنتور ۸- کمانچه) ۷ نوازندگی موسیقی جهانی: شامل سازهای (۱- سازهای بادی چوبی ۲- سازهای بادی برنجی ۴- سازهای زهی (ویلن، ویولا، ویلنسل، کنتربای) ۴- پیانو ۵- گیتار) ۸ کتابت و نگارگری ۹ آهنگسازی ۱۰ بازیگری ۱۱ طراحی صحنه ۱۲ نمایش عروسکی ۱۳ عکاسی ۱۴ سینما

۹. آن دسته از داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت می پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نیمه دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲) مندرج در سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

یادآوری های مهم

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

فرآیند برگزاری آزمون صبحها راس ساعت ۸:۰۰ صبح و بعدازظهرها ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر آغاز می شود و در حوزه های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و ۱۴:۰۰ بعدازظهر بسته خواهد شد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن در حوزه های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مدادپاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

به همراه داشتن
هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری که بخشی از آن در بند «هـ» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای داوطلبان با توجه به ثبت نام آنها در گروههای آزمایشی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

ردیف گروه آزمایشی تعداد و نوع کارت هایی که می توانند دریافت کنند ۱ علوم ریاضی فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی ۲ علوم انسانی فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی ۳ علوم تجربی فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی ۴ هنر کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند) کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبانهای خارجی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند) ۵ زبان های خارجی کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبان های خارجی کارت ورود به جلسه یکی از گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند) کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام کرده اند)

۶. برای اطلاع از تعداد سوالات و مدت پاسخگویی دفترچه های سوال هر گروه آزمایشی و همچنین نکات مهم درخصوص پاسخنامه ها، ضرورت دارد «راهنمای شرکت در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲» را که همراه کارت شرکت در آزمون قابل دریافت است، به دقت مطالعه کنند.

۷. با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبا به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای ۱۴ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۲ به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.

۸. داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۹.

"لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۲ و ۱۳ کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال شهر یا منطقه محل سکونت خود پیگیری کنند.۲"رعایت پوشش اسلامی در حوزه های برگزاری آزمون الزامی است.

هـ- مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف) ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار.

ب) ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱. ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲. تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

۳. ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج) استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.

د) کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ ) دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و) هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز) افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح) خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده ۵: اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده ۵: محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کنند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده ۵ چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات های پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ است.

تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش کشور

داوطلبان می توانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org به این سازمان ارسال کنند.

ضمناً داوطلبان درصورت لزوم می توانند سئوال یا سئوالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.

برای مشاهده جدول شماره ۱ شهرستان محل اجرای آزمون داوطلبان، براساس شهرستان محل اقامت اعلام شده در تقاضانامه ثبت نام

اینجا

را کلیک کنند.

برای مشاهده جدول شماره ۲ آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران

اینجا

را کلیک کنید.

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
تابناک - ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
تابناک - ۱ تیر ۱۴۰۱