رفسنجانی بمباران پ‌ک‌ک توسط دولت ترکیه را در تحولات منطقه «مؤثر» دانست

رادیو زمانه - ۳ مرداد ۱۳۹۴

اکبر هاشمی رفسنجانی: «بمباران مرکز پ.ک.ک در شمال کردستان عراق در تحولات این منطقه نیز مؤثر خواهد بود.»

منابع خبر