وزارت میراث فرهنگی بیست تا سی درصد در توسعه گردشگری نقش دارد

خبرگزاری میزان - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: مساله حمل و نقل، هتل ها، امنیت عمومی، مسائل اقتصادی، تورم و مواردی از این قبیل هستند که به وضع توسعه گردشگری سر و شکل می‌دهند. فرض بگیریم در نقطه‌ای از کشور یک اثر تاریخی درجه یک قرار دارد، اما آن ناحیه از داشتن یک جاده مناسب محروم است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت در آن منطقه گردشگری رونقی به خود بگیرد

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

فوتبالی‌ترین - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز