شادترین انسان جهان کیست؟ / عکس

شادترین انسان جهان کیست؟ / عکس
فردا
فردا - ۱۵ آبان ۱۳۹۱ایسنا:دانشمندان دانشگاه ویسکونسین در پژوهش جدید خود به معرفی یک دانشمند ژنتیک فرانسوی پرداخته‌اند که عنوان شادترین مرد جهان را بر دوش می‌کشد.

متیو ریکارد ۶۶ ساله که ۴۰ سال پیش به زندگی روشنفکری پاریسی پشت کرده و در هند به مطالعه بودائیسم پرداخته بود، اکنون یکی از نزدیکان دالایی لاما است ؛اما این موضوع صرفا برای دانشمندان جالب نبوده است.

منابع خبر
شادترین انسان جهان فرهیختگان - ۱۵ آبان ۱۳۹۱
شادترین انسان جهان کیست؟ / عکس آفتاب - ۱۵ آبان ۱۳۹۱