الهام امین‌زاده کیست؟

الهام امین‌زاده کیست؟
عصر ایران
خبرگزاری فارس - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

معاون حقوقی رئیس جمهور، دانش‌آموخته رشته حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در کارنامه خود سابقه یک دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس را دارد

منابع خبر
الهام امین‌زاده کیست؟+عکس جهان نیوز - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
الهام امین‌زاده کیست؟ عصر ایران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
الهام امین‌زاده کیست؟ خبرگزاری فارس - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
الهام امین‌زاده کیست؟ باشگاه خبرنگاران - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
الهام امین‌زاده کیست؟ آفتاب - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲