پنج هزار پزشک در ایران محکوم به قصور پزشکی هستند

پنج هزار پزشک در ایران محکوم به قصور پزشکی هستند
سی میل
سی میل - ۱۹ مهر ۱۳۹۰

سازمان پزشکی قانونی: ۱۳۹۰/۷/۱۹ سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که روزانه از ۸ پزشک در ایران شکایت می شود و در حال حاضر ۵ هزار پزشک محکوم به قصور پزشکی در کشور وجود دارد. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که روزانه از هشت پزشک در ایران شکایت می شود و در حال حاضر ۵ هزار پزشک محکوم به قصور پزشکی در کشور وجود دارد. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی که در سمینار «ضمان و مسئولیت پزشکی» سخن می‌گفت، تاکید کرد: جمعا ۱۱ هزار و ۱۳۸ مورد شکایت قصور پزشکی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این پرونده ها، پنج هزار و ۹۱ مورد یعنی ۴۵.۷ درصد به محکومیت پزشک منجر شده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح آمار پنج ساله شکایات قصور پزشکی دراین سازمان گفت: در سال ۱۳۸۵ میزان پرونده های شکایت یکهزار و ۸۵۴ مورد بود در حالی که این تعداد در سال ۱۳۸۹ به عدد دو هزار و ۹۲۵ پرونده رسید که متوسط رشد سالیانه پرونده های قصور پزشکی در پنج سال گذشته ۱۲.۱ درصد بوده است. منبع: عصر ایران  .

منابع خبر
۵ هزار پزشک متهم به قصور پزشکی عصر ایران - ۱۹ مهر ۱۳۹۰