دیدار دبیر کل و اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با بهزاد نبوی (همراه با عکس)

دیدار دبیر کل و اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با بهزاد نبوی (همراه با عکس)
میزان نیوز
میزان نیوز - ۷ آذر ۱۳۸۸

  میزان : دبیر کل و اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران روز شنبه به همراه جمعی از اعضا و جوانان این حزب به دیدار مهندس بهزاد نبوی رفتند. بهزاد نبوی روز گذشته از بیمارستان مرخص شد و به منزل خود آمد. وی با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به مرخصی ده روزه آمده است. در این دیدار دکتر ابراهیم یزدی هدایایی را به پاس مقاومت های مهندس نبوی به وی اهدا کرد. مهندس توسلی ضمن قدردانی از بهزاد نبوی با اشاره به سخن وی مبنی بر عدم خیانت به مهندس موسوی ، آن سخن را مایه دلگرمی و امیدواری جنبش مردمی دانست.

"  میزان : دبیر کل و اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران روز شنبه به همراه جمعی از اعضا و جوانان این حزب به دیدار مهندس بهزاد نبوی رفتند"بهزاد نبوی در این دیدار اظهار داشت که هرگز نگفته است که در انتخابات تقلب نشده و رد یا تایید این موضوع را برعهده مهندس موسوی گذاشته است. در دو روز گذشته بسیاری از شخصیت های اصلاح طلب به دیدار بهزاد نبوی رفته اند. غلامحسین کرباسچی ، دبیرکل حزب کارگزاران نیز در هنگام حضور اعضای نهضت آزادی ایران در منزل نبوی حضور داشت.    

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۷ آذر ۱۳۸۸