۶۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی های شهرداری قم اختصاص می یابد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

قم-ایرنا- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری قم ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی اختصاص پیدا خواهد کرد

منابع خبر