آرامگاه سعدی در دهه ۴۰/عکس

آرامگاه سعدی در دهه 40/عکس

فردا
فردا - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

در تصویر زیر آرامگاه سعدی در دهه ۴۰ مشاهده می کنید.

منابع خبر