فرجام خواهی بلاتر برای محرومیت ۸ ساله اش

ورزش ۳ - ۱ دی ۱۳۹۴

تیم حقوقی سپ بلاتر، رئیس تعلیق شده فیفا، تایید کرد که او در مورد محرومیت ۸ ساله اش از حضور در ‏فعالیت های فوتبالی، فرجام خواهی کرد.‏

منابع خبر