نقشه جدید مترو تهران در سال ۹۸

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

نقشه کامل مترو تهران شامل ۷ خط با ۱۴۳ ایستگاه است. از این میان ۱۸ ایستگاه در محل تقاطع خطوط قرار دارند

منابع خبر