تعداد کشته شدگان زائران گیلانی در حادثه جمرات به ۲۳ نفر رسید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ مهر ۱۳۹۴

فارس: اسامی ۸۹ کشته امروز رمی جمرات منتشر شد.

۱.احمد ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰

۲.محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۳.بلال اسلامیان ۱۰۰۰۳

۴.احمد اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹

۵.حسن افشون ۱۲۰۱۲

۶.نادعلی امینی ۲۴۰۱۶

۷.عبد الله ایگدری ۳۸۰۳۶

۸.گل در یار بازای گلستان

۹.علی رضا باغانی ۱۹۲۸۹

۱۰.محمد ابراهیم باقری ۴۰۰۱۱

۱۱.عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۱۲.علی برومند فارس

۱۳.علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۱۴.یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۱۵.کریم پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹

۱۶.فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳ خارج از کشور

۱۷.حسین تقوی ۳۰۰۲۸

۱۸.اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰ فارس

۱۹.حسین جعفری ۴۰۰۱۱

۲۰.سعید جعفری ۱۷۶۶۵

۲۱.سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۲

۲۲.عبد الصمد جمشید نژاد ۲۴۰۱۶

۲۳.رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۲۴.حسین جوانی ۲۴۰۳۷

۲۵.محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۲۶.علی اکبر حسینی ۱۹۲۸۹

۲۷.قیصر علی حیدری اصفهان

۲۸.شکرالله خشکرویی ۱۳۰۷۷

۲۹.محمد خندان ۲۴۰۳۷

۳۰.محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۳۱.علی اکبر دلیر ۳۹۰۰۹

۳۲.علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۳۳.عبدالقادر رحمکن سوری ایرانیان خارج از کشور

۳۴.قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۳۵.عبد الستار رحمکن سوری خارج از کشور

۳۶.محمد حسین رمضانی سیاه فلکی ۲۸۱۵۹

۳۷.سید مرتضی رییس زاده ۱۳۰۷۷

۳۸.حسین سبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۳۹.حسن سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷

۴۰.شهریار شادمندخانه ۱۹۳۷۳

۴۱.غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۴۲.عباسعلی شکری ۴۰۰۱۱

۴۳.عبد الستار شینور نصاری ۲۰۳۰۶

۴۴.غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۴۵.احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۴۶.حسین علی عباسی ۴۰۰۱۱

۴۷.جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۴۸.فرامرز غلامی ۴۰۰۱۱

۴۹.غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۵۰.محسن غلامی خراسان رضوی

۵۱.احمد غلامی جیر گل ۲۸۱۵۹

۵۲.ابراهیم فخری ۲۸۱۵۹

۵۳.حسین فرجی ۴۰۰۱۱

۵۴.محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳

۵۵.حسین فرخی ۴۰۰۱۱

۵۶.محمد رضا فروزان ۳۰۲۸۷

۵۷.علی اکبر فغانی خراسان رضوی

۵۸.غلامعباس قادی خراسان رضوی

۵۹.درسن تقان قزل ۳۸۰۱۷

۶۰.منصور قزنفلی ۱۲۰۱۲

۶۱.کاری بای کاری بای ۳۸۰۱۷

۶۲.هوشنگ کردگار ۱۳۰۷۷

۶۳.آقا محمد کره ش ۳۸۰۰۲

۶۴.حمید کره ش جوکار ۲۴۰۳۷

۶۵.ابراهیم کریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹

۶۶.رضا کریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸

۶۷.احمد کفاش ۱۳۰۷۷ اصفهان

۶۸.علی اکبر کلافه ۱۸۲۴۸

۶۹.حسن گلشنی ۱۳۰۵۴

۷۰.عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۷۱.احمد لطفی خراسان رضوی

۷۲.عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۷۳.محمد ظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۷۴.غلام رضا محمودی ۴۰۰۱۱

۷۵.مختاری اکبری ۲۴۰۱۶

۷۶.نور محمد مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۷۷.عبد الستار ممکن رود خارج از کشور

۷۸.نعمت الله منصوری ۲۴۰۳۷

۷۹.مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۸۰.داوود موسوی جانباز تهران

۸۱.علی اکبر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۸۲.ابراهیم میان آبادی ۱۹۳۸۹

۸۳.حسین میر مرتضوی خراسان رضوی

۸۴.مرادعلی نصر اللهی ۲۹۰۱۳ لرستان

۸۵.علی رضا نظربرومند ۲۴۰۳۷

۸۶.رجب نعمتی ۲۴۰۳۷

۸۷.جواد نمازی مکی ۱۹۰۲۹

۸۸.فراحم نوری نوران ۱۰۰۰۳

۸۹.علی محمد یحیی پور ۳۸۱۵۹

۹۰.ابوبکر یوسفی ۱۲۰۱۲

منابع خبر