دلیل بازداشت رضوی فقیه اعلام شد

رضوی فقیه بازداشت شد
تابناک
عصر ایران - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: سعید رضوی فقیه در راستای اجرای حکم محکومیت سابق خود بازداشت شد.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: سعید رضوی فقیه روز پنج شنبه در راستای اجرای حکم محکومیت سابق خود بازداشت شد.نامبرده پیشتر از سوی دادسرای شهید مقدس به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود و نهایتا پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران نامبرده پس از محاکمه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، که حکم صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده است.

این گزارش حاکسیت نامبرده جهت اجرای حکم محکومیت یاد شده بامداد روز جاری دستگیر و جهت اجرای حکم به زندان معرفی شد. همچنین با توجه به ارتکاب جرایم جدید از سوی نامبرده در شهرستان همدان دادستان آن شهرستان با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از وی گردیده است

منابع خبر
دلیل بازداشت رضوی فقیه اعلام شد عصر ایران - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
تایید خبر بازداشت رضوی فقیه پیک ایران - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
رضوی فقیه بازداشت شد عصر ایران - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
رضوی فقیه بازداشت شد تابناک - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
رضوی فقیه دستگیر شد پیک ایران - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
رضوی فقیه دستگیر شد آفتاب - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲