حماس: جهان با هتک حرمت مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین مقابله کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران – ایرنا – جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس»، چهارشنبه شب در بیانیه ای خواستار دخالت جامعه جهانی برای مقابله با هتک حرمت مقدسات اسلامی و مسیحی از سوی رژیم صهیونیستی در فلسطین شد

منابع خبر