واکسیناسیون رایگان و همگانی/ سیاست دولت برای دوز سوم

واکسیناسیون رایگان و همگانی/ سیاست دولت برای دوز سوم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: واکسیناسیون سیاست دولت

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰