روحانی ۱۶ آذر در دانشگاه شهید بهشتی

فردا - ۱۲ آذر ۱۳۹۲

تسنیم: مدیر روابط عمومی وزارت علوم با اشاره به پاسخ مثبت رئییس جمهور برای حضور در جمع دانشجویان همزمان با روز دانشجو گفت: رئیس جمهور در روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی حاضر می شود.

منابع خبر