امیر کویت با استعفای کابینه موافقت کرد

امیر کویت استعفای دولت را پذیرفت
آفتاب
خبرگزاری مهر - ۱۳ آذر ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با استعفای کابینه این کشور موافقت کرد.

این در حالی است که شیخ صباح احمد الصباح از شیخ جابر مبارک الحمد الصباح نخست وزیر مستعفی و دیگر وزیران خواست به عنوان سرپرست تا تشکیل کابینه جدید به کار خود ادامه دهند.

شایان ذکر است بر اساس قانون اساسی کویت، ترکیب دولت جدید باید پیش از برگزاری نشست افتتاحیه پارلمان در ۱۴ روز آتی، آماده شود.در انتخابات پارلمانی کویت هفده نامزد انتخاباتی شیعه توانستند به پارلمان راه یابند که این تعداد ۳۴ درصد پارلمان را تشکیل می دهد.

منابع خبر