خاطره رهبر انقلاب از لحظه ورود امام (ره) به میهن

جهان نیوز - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

توی فرودگاه همه می‌رفتند طرف امام من هم خیلی دلم می‌خواست بروم، اما خودم را مانع شدم، بعضی دیگر هم مانع می‌شدم که بروند طرف امام که ایشان را خسته نکنند.

منابع خبر