۲۰:۴۲ - شعار یک نامزد: آزادسازی روابط دختر و پسر ؟!

شعار یك نامزد ؟! درباره آزادسازی روابط دختر و پسر
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبر خونه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

 ایرنا: یک نامزد انتخابات در یک کلانشهر با طرح شعارهایی نظیر آزادسازی روابط دختر و پسر کوشیده است از طریق عوام فریبی برای خود رای جمع آوری کند.

شعار این نامزد انتخابات در این زمینه از فقدان درک وی از ساختار و شرایط کشور مطرح شده و دیگر شعارهای وی نیز ساختارشکنانه است.

وی گفته است: باید به کورش کبیر از طریق درج سالروز تولدش در تقویم احترام گذاشته شود!

این گونه مباحث در حالی از سوی این نامزد در انتخابات مطرح شده است که صلاحیت وی قبل از طرح این شعارها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز