ببینید | پاسخ قاطع رئیسی به منتقدان برجام و مذاکره

ببینید | پاسخ قاطع رئیسی به منتقدان برجام و مذاکره
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ تیر ۱۴۰۱دریافت ۷ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: منتقدان مذاکره رئیسی برجام