پنجمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک

جهان نیوز - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

پنجمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک صبح امروز چهارشنبه در دادگاه کیفری برگزار شد .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو کوچه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲