دستگاه دیپلماسی، مرعوب برجام

دستگاه دیپلماسی، مرعوب برجام
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

پیش از این گفته شد آنچه امروز در نظام بین‌الملل شاهدیم حاصل ۴۰۰ سال تجربه دولت‌های استعمارگر و نتیجه مهندسی نظام سلطه برای قانونی کردن چپاولگری و سلطه بر جهان است.

منابع خبر