آمانو با ظریف دیدار می‌کند

عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

خبرنگار خبرگزاری فرانسه مستقر در وین، این خبر را به نقل از دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل منتشر کرده، اما زمان برگزاری این نشست را اعلام نکرده است

منابع خبر
آمانو با ظریف دیدار می‌کند الف - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
آمانو با ظریف دیدار می‌کند تابناک - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
آمانو با ظریف دیدار می‌کند خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
آمانو با ظریف دیدار می‌کند عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
آمانو با ظریف دیدار می‌کند آفتاب - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
آمانو با ظریف دیدار می‌کند فرارو - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳