عکس: حال ترامپ میان اعضای ستاد انتخاباتی اش

فردا - ۱۳ آبان ۱۳۹۹
منابع خبر