مراسم تحلیف احمد‌ی‌نژاد روز ۱۴ مردادماه برگزار می‌شود

۱۴ مردادماه مراسم تحلیف رئیس دولت دهم برگزار می‌شود
رادیو فردا
رادیو فردا - ۴ مرداد ۱۳۸۸

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه مجلس از اجرای مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه خبر داده است. آقای حاجی بابایی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت که از تاریخ ۱۴ مرداد رئیس جمهور دو هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهوری پس از آنکه انتخاب وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شود، با حضور در برابرنمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوگند ریاست جمهوری را قرائت خواهد کرد. ۱۴ مرداد روزی که برای انجام مراسم تحلیف احمدی‌نژاد انتخاب شده مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت در ایران است

منابع خبر