مسی به رکورد رونالدو رسید

مسی به رکورد رونالدو رسید

خدمت
جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

مهاجم بارسلونا در تعداد هت تریک با کریستیانو رونالدو برابر شد.

منابع خبر
مسی به رکورد رونالدو رسید خدمت - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
مسی به رکورد رونالدو رسید جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
مسی به رکورد رونالدو رسید باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴