‌بازگشت امید به دریاچه ارومیه

"بازگشت امید به دریاچه ارومیه"
گویا
تابناک - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

‌مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی در بازدید از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه گفت: افزایش ارتفاع آب دریاچه نشان از تثبیت وضعیت و بازگشت امید به احیا و بهبود دریاچه دارد

منابع خبر
‌بازگشت امید به دریاچه ارومیه تابناک - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
"بازگشت امید به دریاچه ارومیه" گویا - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
‌بازگشت امید به دریاچه ارومیه آفتاب - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵