تغییر برنامه در دو ایستگاه متروی تهران

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

همزمان با مراسم رژه نیرو‌های مسلح برنامه‌های دو ایستگاه متروی شاهد - باقرشهر و خط فرودگاه امام خمینی تغییر می‌کند

منابع خبر