مخالفت آمریکا با نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

بی بی سی فارسی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

آمریکا گفته حمید ابوطالبی، گزینه پیشنهادی تهران برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، انتخاب مناسبی نیست. سنای آمریکا دیشب طرحی را تصویب کرد که دادن ویزا به دیپلمات های سازمان ملل را مشکل تر می کند

منابع خبر