واکنش بان‌کی‌مون نسبت به حکم مرسی

الف - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به حکم صادر شده برای «محمد مرسی» ابراز نگرانی کرد. به گزارش مشرق، «بان‌کی‌مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به حکم صادر شده برای «محمد مرسی» ابراز نگرانی کرد.به گزارش فارس، دادگاه جنائی قاهره امروز سه‌شنبه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و رهبران اخوان را در دو پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی از جمله جنبش حماس و ایران، و پرونده «فرار از زندان» به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم کرد.بر اساس حکم پرونده اول، قاضی «شعبان الشامی» بعد از موافقت مفتی مصر با حکم اولیه، خیرت الشاطر و محمد البلتاجی و حجازی سه تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد.دیگر متهمان این پرونده از جمله محمد مرسی و رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد (بیش از ۲۵ سال) محکوم شدند؛ این دومین حکم حبس مرسی است. وی در پرونده حوادث کاخ اتحادیه نیز به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.اتهامات وارد شده به رهبران اخوان المسلمین مربوط به حوادث سال ۲۰۰۵ است و دادگاه مدعی است که متهمان اسناد ملی و امنیتی مصر را برای طرف های خارجی فاش کرده اند.این دادگاه همچنین تعدادی از متهمان را که به صورت غیر حضوری محاکمه می شوند به اعدام و حبس ابد محکوم کرد که بر اساس قانون قضائی مصر این حکم اولیه خواهد بود و در صورت حضور متهمان آنها بار دیگر محاکمه خواهند شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز