مبادا کسانی با فریضه امر به معروف و نهی از منکر برخورد سیاسی کنند

خبرگزاری مهر - ۳ آبان ۱۳۹۳

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر آنقدر فریضه مهمی است و امام حسین (ع) هدف قیام خود را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد، گفت: مبادا کسانی با این فریضه برخورد سیاسی کنند

منابع خبر