تسهیلات رایگان ایستگاه سلامت در برج میلاد

عصر ایران - ۴ آبان ۱۳۹۰

بازدیدکننندگان برج میلاد می توانند به صورت رایگان از تسهیلات و امکانات ایستگاه سلامت در این برج به منظور سنجش سلامتی خود از مشاوره های تغذیه، خانواده و روانشناسی استفاده کنند.به گزارش مهر، ایستگاه سلامت برج میلاد با هدف آشنایی مردم از وجود ایستگاههای سلامت در محلات شهر تهران در این برج راه اندازی شده و بازدیدکنندگان می توانند به صورت رایگان از مشاوره های درمانی و تغذیه استفاده کنند.گرفتن فشار و قند خون افراد از بازدیدکنننگان از دیگر امکانات ایستگاه سلامت برج میلاد است.یکی از سیاستهای مجموعه برج میلاد ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان با انجام دادن فعالیتهای مرتبط با سلامت و بهداشت شهروندی است

منابع خبر