بخش هایی از مصاحبه هفته بعد با علی کریمی(نود ۱۹ آبان)

تابناک - ۱۹ آبان ۱۳۹۳

عصرایران - علی کریمی به مناسبت تولدش با برنامه نود مصاحبه کرده . این قسمت اول این مصاحبه در برنامه دوشنبه شب پخش شد .

منابع خبر