گفتگوی شهردار تهران با رانندگان معترض

گفتگوی شهردار تهران با رانندگان معترض
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱