لحظاتی از پشت صحنه یک سکانس سخت در «سرجوخه»

لحظاتی از پشت صحنه یک سکانس سخت در «سرجوخه»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبلدریافت ۱۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پشت صحنه سرجوخه سکانس