کاریکتاتور: برعکس فهمیدن مفهوم «جهاد»

کاریکتاتور: برعکس فهمیدن مفهوم «جهاد»

تابناک
تابناک - ۲۱ آبان ۱۳۸۸

منبع: شیعه آنلاین

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل
بی بی سی فارسی - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

واحد مرکزی خبر - ۲۱ آبان ۱۳۸۸
عصر ایران - ۲۱ آبان ۱۳۸۸