دادگاه فرجام‌خواهی، شکایت وکلای ترامپ را برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد

دادگاه فرجام‌خواهی، شکایت وکلای ترامپ را برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۷ آذر ۱۳۹۹

دادگاه فرجام‌خواهی، شکایت وکلای ترامپ را برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد۵ ساعت پیش

منبع تصویر،

Reuters

توضیح تصویر،

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر جو بایدن در پنسیلوانیا پیروز رسمی اعلام شود از سر راه او کنار خواهد رفت.

یک دادگاه فرجام‌خواهی فدرال آمریکا تلاش گروه حقوقی دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور علیه اعلام رسمی پیروزی جو بایدن در ایالت پنسیلوانیا را با قاطعیت رد کرده است.

گروه قضاوت این دادگاه که سه قاضی عضو دارد، گفته است این شکایت، اساس ندارد و وکلای آقای ترامپ ادعای خاصی را که قابل بررسی باشد و یا مدارک و شواهد مربوط به آن را به دادگاه ارائه نکرده‌اند.

حکم این دادگاه شکستی بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ است که تلاش می‌کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر این کشور را تغییر دهند.

روز پنجشنبه آقای ترامپ گفته بود اگر جو بایدن در این ایالت پیروز اعلام شود از سر راه او کنار می‌رود.

با وجود این، او روز جمعه یک بار دیگر ادعاهای بی ‌اساس خود را درباره "تقلب گسترده در آراء" تکرار کرد و در حساب توییتری خود نوشت " جو بایدن تنها در صورتی می‌تواند به عنوان رییس جمهوری وارد کاخ سفید شود که ثابت کند "آراء مسخره‌اش از راه تقلب یا به شکل غیرقانونی به دست نیامده‌اند."

حکم دادگاه چه بود؟

از دادگاه فرجام خواهی بخش سوم خواسته شده بود که حکم دادگاه بدوی در مخالفت با درخواست گروه حقوقی آقای ترامپ را لغو کند. در این شکایت وکلای آقای ترامپ خواستار ابطال میلیون‌ها رای پستی در ایالت پنسیلوانیا شده بودند.

دادگاه بدوی راه را برای مقام‌های ایالتی پنسیلوانیا هموار کرد تا بتوانند آقای بایدن را پیروز رسمی در این ایالت اعلام کنند و ۲۰ رای کالچ انتخاباتی را به او بدهند.

در حکم این دادگاه، قاضی استفانوس بیباس نوشته است: "انتخابات آزاد و منصفانه آب حیات دموکراسی ماست. اتهام غیرمنصفانه بودن انتخابات اتهامی جدی است اما صرفا غیرمنصفانه خواندن انتخابات آن را غیرمنصفانه نمی‌کند. این اتهامات نیازمند مدعا و شواهد و مدارک برای اثبات آن است که ما هیچ کدام را در این پرونده نداریم."

قاضی استفانوس از قضات منسوب دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکاست.

در پی صدور این حکم، جنا الیس از وکلای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در حساب توییتری‌اش نوشت: " به سوی دیوان عالی!"

کارزار آقای ترامپ و تیم حقوقی آن چندین شکایت را با ادعای تقلب در آراء در چند ایالت آمریکا به دادگاه برده‌اند اما نتیجه چندانی نگرفته‌اند.

ایالت‌های آمریکا تا هشتم دسامبر وقت دارند که تکلیف مناقشه‌های انتخاباتی را روشن کنند.

"در این شکایت وکلای آقای ترامپ خواستار ابطال میلیون‌ها رای پستی در ایالت پنسیلوانیا شده بودند"در غیر این صورت کالج‌های انتخاباتی روز ۱۴ دسامبر برای تعیین پیروز انتخابات با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

خودداری دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات روند اعلام نامزد پیروز را با مشکل روبرو کرده است.

باوجود این برای اجرای مراسم تحلیف و آغاز رسمی ریاست‌جمهوری آقای بایدن نیازی به پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ نیست.

دادگاه فرجام‌خواهی، شکایت وکلای ترامپ را برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر جو بایدن در پنسیلوانیا پیروز رسمی اعلام شود از سر راه او کنار خواهد رفت.
توضیح تصویر،

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر جو بایدن در پنسیلوانیا پیروز رسمی اعلام شود از سر راه او کنار خواهد رفت.

یک دادگاه فرجام‌خواهی فدرال آمریکا تلاش گروه حقوقی دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور علیه اعلام رسمی پیروزی جو بایدن در ایالت پنسیلوانیا را با قاطعیت رد کرده است.

گروه قضاوت این دادگاه که سه قاضی عضو دارد، گفته است این شکایت، اساس ندارد و وکلای آقای ترامپ ادعای خاصی را که قابل بررسی باشد و یا مدارک و شواهد مربوط به آن را به دادگاه ارائه نکرده‌اند.

حکم این دادگاه شکستی بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ است که تلاش می‌کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر این کشور را تغییر دهند.

روز پنجشنبه آقای ترامپ گفته بود اگر جو بایدن در این ایالت پیروز اعلام شود از سر راه او کنار می‌رود.

با وجود این، او روز جمعه یک بار دیگر ادعاهای بی ‌اساس خود را درباره "تقلب گسترده در آراء" تکرار کرد و در حساب توییتری خود نوشت " جو بایدن تنها در صورتی می‌تواند به عنوان رییس جمهوری وارد کاخ سفید شود که ثابت کند "آراء مسخره‌اش از راه تقلب یا به شکل غیرقانونی به دست نیامده‌اند."

حکم دادگاه چه بود؟

از دادگاه فرجام خواهی بخش سوم خواسته شده بود که حکم دادگاه بدوی در مخالفت با درخواست گروه حقوقی آقای ترامپ را لغو کند. در این شکایت وکلای آقای ترامپ خواستار ابطال میلیون‌ها رای پستی در ایالت پنسیلوانیا شده بودند.

دادگاه بدوی راه را برای مقام‌های ایالتی پنسیلوانیا هموار کرد تا بتوانند آقای بایدن را پیروز رسمی در این ایالت اعلام کنند و ۲۰ رای کالچ انتخاباتی را به او بدهند.

در حکم این دادگاه، قاضی استفانوس بیباس نوشته است: "انتخابات آزاد و منصفانه آب حیات دموکراسی ماست. اتهام غیرمنصفانه بودن انتخابات اتهامی جدی است اما صرفا غیرمنصفانه خواندن انتخابات آن را غیرمنصفانه نمی‌کند. این اتهامات نیازمند مدعا و شواهد و مدارک برای اثبات آن است که ما هیچ کدام را در این پرونده نداریم."

قاضی استفانوس از قضات منسوب دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکاست.

در پی صدور این حکم، جنا الیس از وکلای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در حساب توییتری‌اش نوشت: " به سوی دیوان عالی!"

کارزار آقای ترامپ و تیم حقوقی آن چندین شکایت را با ادعای تقلب در آراء در چند ایالت آمریکا به دادگاه برده‌اند اما نتیجه چندانی نگرفته‌اند.

ایالت‌های آمریکا تا هشتم دسامبر وقت دارند که تکلیف مناقشه‌های انتخاباتی را روشن کنند. در غیر این صورت کالج‌های انتخاباتی روز ۱۴ دسامبر برای تعیین پیروز انتخابات با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

خودداری دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات روند اعلام نامزد پیروز را با مشکل روبرو کرده است.

باوجود این برای اجرای مراسم تحلیف و آغاز رسمی ریاست‌جمهوری آقای بایدن نیازی به پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ نیست.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

دادگاه فرجام‌خواهی، شکایت وکلای ترامپ را برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا رد کرد

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر جو بایدن در پنسیلوانیا پیروز رسمی اعلام شود از سر راه او کنار خواهد رفت.
توضیح تصویر،

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر جو بایدن در پنسیلوانیا پیروز رسمی اعلام شود از سر راه او کنار خواهد رفت.

یک دادگاه فرجام‌خواهی فدرال آمریکا تلاش گروه حقوقی دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور علیه اعلام رسمی پیروزی جو بایدن در ایالت پنسیلوانیا را با قاطعیت رد کرده است.

گروه قضاوت این دادگاه که سه قاضی عضو دارد، گفته است این شکایت، اساس ندارد و وکلای آقای ترامپ ادعای خاصی را که قابل بررسی باشد و یا مدارک و شواهد مربوط به آن را به دادگاه ارائه نکرده‌اند.

حکم این دادگاه شکستی بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ است که تلاش می‌کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر این کشور را تغییر دهند.

روز پنجشنبه آقای ترامپ گفته بود اگر جو بایدن در این ایالت پیروز اعلام شود از سر راه او کنار می‌رود.

با وجود این، او روز جمعه یک بار دیگر ادعاهای بی ‌اساس خود را درباره "تقلب گسترده در آراء" تکرار کرد و در حساب توییتری خود نوشت " جو بایدن تنها در صورتی می‌تواند به عنوان رییس جمهوری وارد کاخ سفید شود که ثابت کند "آراء مسخره‌اش از راه تقلب یا به شکل غیرقانونی به دست نیامده‌اند."

حکم دادگاه چه بود؟

از دادگاه فرجام خواهی بخش سوم خواسته شده بود که حکم دادگاه بدوی در مخالفت با درخواست گروه حقوقی آقای ترامپ را لغو کند. در این شکایت وکلای آقای ترامپ خواستار ابطال میلیون‌ها رای پستی در ایالت پنسیلوانیا شده بودند.

دادگاه بدوی راه را برای مقام‌های ایالتی پنسیلوانیا هموار کرد تا بتوانند آقای بایدن را پیروز رسمی در این ایالت اعلام کنند و ۲۰ رای کالچ انتخاباتی را به او بدهند.

در حکم این دادگاه، قاضی استفانوس بیباس نوشته است: "انتخابات آزاد و منصفانه آب حیات دموکراسی ماست. اتهام غیرمنصفانه بودن انتخابات اتهامی جدی است اما صرفا غیرمنصفانه خواندن انتخابات آن را غیرمنصفانه نمی‌کند. این اتهامات نیازمند مدعا و شواهد و مدارک برای اثبات آن است که ما هیچ کدام را در این پرونده نداریم."

قاضی استفانوس از قضات منسوب دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکاست.

در پی صدور این حکم، جنا الیس از وکلای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در حساب توییتری‌اش نوشت: " به سوی دیوان عالی!"

کارزار آقای ترامپ و تیم حقوقی آن چندین شکایت را با ادعای تقلب در آراء در چند ایالت آمریکا به دادگاه برده‌اند اما نتیجه چندانی نگرفته‌اند.

ایالت‌های آمریکا تا هشتم دسامبر وقت دارند که تکلیف مناقشه‌های انتخاباتی را روشن کنند. در غیر این صورت کالج‌های انتخاباتی روز ۱۴ دسامبر برای تعیین پیروز انتخابات با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

خودداری دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات روند اعلام نامزد پیروز را با مشکل روبرو کرده است.

باوجود این برای اجرای مراسم تحلیف و آغاز رسمی ریاست‌جمهوری آقای بایدن نیازی به پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ نیست.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۷ آذر ۱۳۹۹