شرط گذاری یا دست پیش برای پس نیفتادن

شرط گذاری یا دست پیش برای پس نیفتادن!؟/ پرسپولیس قابلیت واگذاری به پیشکسوتان را دارد؟
فردا
جهان نیوز - ۲۳ دی ۱۳۹۳

استقلال و پرسپولیس امروز در کنار هم نزدیک به ۶۰ میلیون هوادار در کل کشور دارند و واگذاری این ۲ تیم به صورت مزایده به معنای تحویل این تعداد هوادار به همراه برند، تاریخچه و اعتبار ۲ باشگاه به خریدار است. از همین رو به نظر می رسد رقم اعلام شده برای باشگاهی با این وسعت از نظر برند، سابقه و تعداد هوادار بسیار بیشتر از ۲۹۰ میلیون تومان نیز می ارزد.

منابع خبر