گزارش تصویری / زنگ سپاس معلم -۲

گزارش تصویری / زنگ سپاس معلم -2

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

عکس / محسن نوروزی فرد

منابع خبر
عکس/ زنگ سپاس معلم... - الف - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
رادیو فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰