بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی تجمیع سرمایه های خرد است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۱

کاشان-امام جمعه موقت کاشان گفت: بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی، تجمیع و استفاده از سرمایه های خرد موجود در بین مردم است.

منابع خبر