وحشت در آشپزخانه هتل در لحظات ترسناک زلزله (فیلم)

عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

ایرانیان مقیم استانبول بگویند:
چه نمره ای به میزان رضایت خود از زندگی در استانبول می دهید؟

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
رادیو زمانه - ۱۸ تیر ۱۴۰۰