از نظر بازرگان مرجع عاقل شریعتمداری بود

در ۴۴ سال گذشته شاهد بودم که چگونه محمود راسخ در مطالعه آثار مارکس و انگلس کوشا بود و می‌توانست اندیشه‌های بکر آن دو را به نحوی برجسته تجزیه و تحلیل و تفسیر کند. بنا بر دوستی پنجاه ساله‌ام با او و شناختی که از دیگر کمونیست‌های ایران دارم، می‌توانم شهادت دهم که محمود یکی از بهترین و برجسته‌ترین مارکس‌شناسان ایران بود
اخبار روز
جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت:‌ شهید آیت در مجلس اظهارات مختلفی علیه آقای موسوی داشت و می‌گفت وی جزو دستگاه فراماسونری است و من دقیقاً یادم هست گفت فردا مدارکش هم را میارم. اما فردای آن روز جلوی درب‌خانه ایشان را ترور کردند و ۶۵ گلوله به ایشان زدند و مدارکی را هم که ایشان پشت پیکان گذاشته بودند بردند.

منابع خبر